Boşanma Hukuku

Boşanma Hukuku avukatlarımızın verdiği bazı hizmetler aşağıdadır.
 
 • Anlaşmalı veya Çekişmeli Boşanma Davaları
 • Mal Paylaşım Davaları
 • Nafaka Davaları
 • Velayet ve Vesayet Davaları
 • Uluslararası boyutta Çocuk Kaçırma Davaları
 • Babalık davaları ve nesebin reddi Davaları
 • Vasiyetname Düzenlenmesi
 • Vasiyetname İptal Davası
 • Boşanma davalarında, nafaka, müşterek çocukların velayeti, maddi ve manevi tazminat ile eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi
 • Evlilik dışı doğan çocuk ile baba arasında soy bağının kurulması, nesebin reddi, çocuk malları davalarının takibi ile evlat edinme işlemleri
 • Vesayet, kayyım, yasal danışmanlık konularında hukuki destek
 • Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yabancı ülke mahkemelerinden aldıkları boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi