İş Hukuku

Noyan Hukuk Bürosu’nun kurucusu olan Av.Özgür NOYAN Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında yüksek lisans eğitimi almıştır. İşçi ve işveren sendikalarına toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakerelerinde hukuk danışmanlığı hizmeti verilmesinin yanında, başta işe iade davaları olmak üzere İş Hukuku’nun her alanında danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.