Ticari Sözleşmeler

İyi hazırlanmış bir sözleşme tarafların hak ve yükümlülüklerini açık ve tartışmasız bir şekilde belirler. İhtilaf riskini ve ihtilaflardan doğacak zarar ve masrafları en aza indirir. Noyan Hukuk Bürosu ticari sözleşmelerin taraflarca müzakere aşamasından, taslakların hazırlanıp sonuç metni hazırlanıncaya kadar gerekli düzenleme ve denetim hizmetlerini sunmaktadır. 
 • Ortaklık sözleşmeleri,
 • Paylaştırma ( Dağıtım ) sözleşmeleri,
 • Ortak teşebbüsleri
 • Bayilik sözleşmeleri- Franchise sözleşmeleri
 • Satım sözleşmeleri,
 • Satın alma sözleşmeleri,
 • Acentelik sözleşmeleri,
 • İnşaat sözleşmeleri,
 • Ariyet sözleşmeleri,
 • Lisans sözleşmeleri,
 • Sigorta sözleşmeleri,
 • İş sözleşmeleri,
 • Yönetim, danışmanlık ve hizmet sözleşmeleri,