İdare ve Vergi Hukuku

Alanında uzman avukatlardan oluşan icra ve iflas hukuku departmanımız, alacağını tahsil etme konusunda hukuki yardım alma ihtiyacı duyan bireylerin, şirketlerin ve bankaların alacakları da dâhil olmak üzere her türlü alacaklarının icra takibi ile tahsili ve icra takiplerinden doğan her türlü dava ve sair işlemleri gerçekleştirmek, iflas, iflasın ertelenmesi, icra hukukundan kaynaklanan diğer hukuki işlemlerin takibini gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur.
 
Bireylerin, şirketlerin ve bankaların piyasadan olan cari hesap, fatura, çek, bono, kredi, kredi kartı, ipotek gibi farklı hukuki nedenlerden kaynaklanan alacaklarının, İcra ve İflas Hukuku gereği, yasal takibini yapmak ve bu uğurda gerekli ve son derece detaylı olan hukuksal işlemleri, özellikle haciz baskısını kullanarak yerine getirmek suretiyle, tahsilâtını yaparak derhal şirket hesaplarına geçmesini sağlamak, kimi zaman oluşan tahsilât imkânsızlığı halinde ise, aciz belgesine bağlamak ve bu suretle şirketin yılsonu vergi avantajı elde etmesine çalışmak departmanımızın çalışma esaslarını oluşturan unsurlardandır.
 
Bu bağlamda departmanımız tarafından;
Kambiyo Senetlerine Özgü İcra Takip İşlemleri
İpotek, rehin işlemleri, konması ve kaldırılması
İlamlı, İlamsız Takip İşlemleri
Kira Alacağına İlişkin Takip Ve Tahliye İşlemleri
İflas Yolu İle Takip İşlemleri, İflas Davası ve İflasın Ertelenmesi İşlemleri
İcra Mahkemelerinde Görülen İşler Ve Davalar
İcra takibine itiraz, icra takibinin iptali ve taliki işlemleri
İtirazın kaldırılması, itirazın iptali, menfi tespit
İcra ve İflas Kanunu’ndan doğan tüm işlemler ve davalar,
alanında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.
 
Büromuz, İcra İflas Hukukuna gereken önemi uzun yıllardan beri vermekte olup, bu anlamda yayınlanan gerek ulusal gerekse uluslararası yayınları yakından takip etmekte, müvekkillerinin bu hukuk dalına giren dava ve danışmanlık süreçlerini büyük bir titizlikle yürütmektedir. Bu amaçla, hukuk büromuzda bu hizmetleri müvekkillerimize en doğru hizmeti vermek amacıyla deneyimli avukatlar ve icra takip personelinden kurulu geniş bir ekiple hizmet vermekteyiz.